אור ההלכה - שולחן ערוך יורה דעה ~ Ohr HaHalacha - Shulchan Aruch Yore Deah

$ 20.00
Shipping calculated at checkout.

This product is unavailable

פסקי הלכות וביאורים על סדר השו"ע יו"ד הלכות: בשר בחלב, תערובות, פת עכו"ם, בשולי עכו"ם, טבילת כלים. כולל 'קונטרס הלכות' להלכות הטעונות ביאור נרחב. תשע"ב