בית הלוי ~ מאמר הבטחון ~ גדול כריכה קשה

$ 12.00
Shipping calculated at checkout.

Beit Halevi pamphlet, a handwritten defense article, first published in 5755 by Rabbi Yoshua Ber Soloveitchik Zatzokal Adar I, 2009 Kiryat Sefer.

קונטרס בית הלוי מאמר הבטחון מכת"י שיצא לאור לראשונה בשנת תשמ"ה למרן רבינו רבי יושע בער סולובייצ'יק זצוק"ל אדר א' תשע"ט קרית ספר