צדה לדרך - Tzeda LaDerech (4 Vol.)

$ 80.00 Regular price $ 100.00
Shipping calculated at checkout.

Baruch Hashem, the world has been enlightened by the sefer Tzeda LaDerech, authored by an earlier authority – Rabbi Menahem ben Aaron ibn Zerah, who lived about 700 years ago. It has now been newly republished with an elucidation and sources called Tzeda Barech, authored by Rabbi Rami Yunaev. It spans four volumes with extensive halachic discussions from the earlier authorities. It likewise deals with the Rambam’s code of law on medicine and healing, and the Ibn Ezra’s view of horoscopes. It also includes an abridged commentary on Rabbenu Bechaye’s Hovot HaLevavot, and a commentary regarding the Ramban’s Sha’ar Hegemul – an essay on resurrection of the dead. The sefer has approbations from the greatest Sages of the generation such as Rabbi Gershon Edelstein (Rosh Yeshiva of Ponevezh), Rabbi Ovadia Yosef zt’l, and more.

ברוך השם יצא לאור עולם ספר צידה לדרך לאחד מן הראשונים ר מנחם בן זרח שחי לפני כשבע מאות שנה. עם ביאורים ומקורות הנקרא צידה ברך על ידי מוציא הספר מחדש הרב רמי יונייב. הספר 4 כרכים מלא וגדוש בהלכה מן הראשונים וכן עוסק בענייני רפואה על פי הרמב"ם. מזלות על פי האיבן עזרא. וכן ספר קיצור חובת הלבבות על פי רבינו בחיי. ומאמר תחיית המתים על פי הרמב"ן בשער הגמול. הספר מעוטר בהסכמות גדולי הדור הרב גרשון אדלשטיין ראש ישיבת פונביץ. מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל ועוד