קריאי מועד השלם כוונת הלב ~ Complete Kriey Moed Kavanat Halev Machzor

$ 23.00
Shipping calculated at checkout.

Includes Hoshana Raba, Shavuot, and Passover Customs

Size: Large 10"x7"