קריאי מועד השלם כוונת הלב ~ Complete Kriey Moed Kavanat Halev Machzor

Regular price $ 24.00

Includes Hoshana Raba, Shavuot, and Passover Customs

Size: Large 10"x7"