(מחזור עבודת הקודש (ששה חלקים~Machzor Avodat Hakodesh Complete Set (6 Vol.)

$ 185.00
Shipping calculated at checkout.

מחזור לראש השנה, יום כיפור, סוכות, שבועות, ופסח עם סליחות

Six volume Sephardic machzorim for all holidays (and selichot) which includes prayer with basic Kavanot and many Kabbalist insights