(מחזור עבודת הקודש (ששה חלקים~Machzor Avodat Hakodesh Complete Set (6 Vol.)

$ 157.00

מחזור לראש השנה, יום כיפור, סוכות, שבועות, ופסח עם סליחות

Six volume Sephardic machzorim for all holidays (and selichot) which includes prayer with basic Kavanot and many Kabbalist insights