(מחזור עוד יוסף חי (חמשה/ששה חלקים~Machzor Od Yosef Chai Complete Set (5 or 6 Vol. Set depends on sizes)

$ 140.00
Shipping calculated at checkout.
מחזור לראש השנה, יום כיפור, סוכות, פסח, שבועות ותיקון ליל שבועות,  הושענא רבא 

Sepharadi Machzor set for Rosh HaShanah, Yom Kippur, Sukkot, Pesach, Shavuot and Tikkun Leil Shavuot & Hoshaana Rabbah.

According to the customs and rulings of Rabbi Yosef Chaim (Ben Ish Chai) of Bagdad (1835-1909).

Size: 5 inch. X 7 inch Small (5 Vol. Set) Size: inch. 5.75 X8.75 inch (6 Vol. Set)


Sold as a set only!